ARCHITECTS AND FRIENDS har gått vidare i nya konstellationer. Fortsätt att höra av er till oss!

arkitekt m.m
Johanna Brandt, Arkitekt SAR/MSA t: +46 (0) 709 90 12 00
johanna.brandt@arkitektmm.com

Landen Krantz Arkitekter AB
Ideon Science Park, betahuset
Scheelevägen 17
223 70 Lund
www.landenkrantz.com

Lotta Landen, Arkitekt SAR/MSA t: +46 (0) 704 41 43 43
lotta@landenkrantz.com

Åsa Krantz, Arkitekt SAR/MSA t: +46 (0) 733 96 96 31
asa@landenkrantz.com